Türk Dastanı “Ərgənəqon” tapıldı!

78 Baxış

ergenekonTürk Akademiyasının  Altay dağlarında olan bir ovada apardığı araşdırmalar və ovadan çıxan tapıntılar Ərgənəqon dastanında təsir edilən yerlə bu oanın tam uyuşduğunu sübut etdi.Akademiya Başçısı Prof.Dr Darhan Kıdarlı bölgənin Ərgənəqon ola biləcəyini ifadə etdi.Dos.Dr Kürşad Zorlu hadisəni Yeniçağ qəzetində yazdığı məqalədə ətraflı şəkildə açıqlayaraq bölgənin dastanda təsir edilən yerlə tam olaraq uyuşduğunu söylədi.Həmçinin Hacattepe uniersiteti Ədəbiyyat fakultəsidə təşkil edilən Kazak Xanlığının 550. İli və Qazağıstan Panelinə aid konfransdan sonrada bu barədə açıqlamalar mətbuata verilmişdir.

Qazağıstanlı arxeoloq, Prof. Dr. Zeynolla Samaşev rəhbərliyində, Şərqi Qazaxıstan əyalətinin Katonkaragay bölgəsində  iki aydır qazıntılar davam edir.

Karakabak çayının təxminən 500 metr yaxınlığındakı qazıntılarda, Oğuzlara aid silahlar, hərbi alətlər, yay, ox, oxluq, qılınc və at sümükləri qızıl zərli qoşqu və düzümün komandası tapıldı.

Arxeoloq Samaşev, gün üzünə çıxardılan, 40 yaşında öldüyü təxmin edilən insan sümüklərinin də 7. əsrdə yaşamış bir döyüşçüyə aid olduğunu söylədi.

İnsan və at sümüklərinin çox yaxşı qorunduğuna diqqəti çəkən Samaşev, tapılan  insan sümüklərinin sıradan deyil yüksək dərəcəli birinə aid olduğunu vurğuladı.

- Qopuza bənzəyən yeni bir musiqi alətinə rast gəlindi

Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkiyənin 2012-ci ildə Bişkekdə imzaladığı razılaşma ilə qurulan Türk Akademiyasının “Qərb Türk Xaqanlığının Dövlət Quruluşu” sahəsində  çalışması çərçivəsində, mütəxəssislər Türk xalqlarının ortaq musiqi aləti Qopuza bənzəyən yeni bir musiqi alətinə də rast gəldi.

Prof. Dr. Samaşevin qrupu, daha əvvəl də Qazaxıstanın ən şərq ucunda iştirak edən Altay yamacındaki Berəldə Türk və Altay mədəniyyətində müqəddəs məzar və türbə mənasını verən kurqan ortaya çıxarmışdı.

Altayların zirvəsindəki yurd.

Bir zamanlar Türkə boyun əyməyən bir yer yox idi. Ancaq düşmənlər birləşib mərhəmətsizcə hücum etdilər. Törə ağaları “Düşmənlərin tapa bilməyəcəyi bir yeri yurd tutaq” dedilər. Bir dağın təpəsində elə bir yer tapdılar ki bitkilər, heyvanlar, axar sular vardı. Bu yerə Ərgenəqon dedilər.

Hər cür meyvə ağacı var

Kıdırali, Altay Dağlarının təpəsində tapdıqları bənzərsiz ovayı belə izah edir: Bu yüksəklikdə beləsinə düz düzənlikdə az qala hər cür meyvə və ağac var. Qoyun sürüləri, heyvanlar və bənzərsiz bir bitki örtüsü. Usta qurdlar qoyunlara qətiliklə hücum etmir. Əlinizi uzatsanız sanki ulduzlara dəyəcəksiniz.

Kürşad Zorlu Yeniçağ qəzetində yazır

“Əcdatlarımız Altay Dağlarından Aralıq dənizinə qədərki geniş coğrafiyada hakimiyyətini davam etdirmişdir. Bizlərə zəngin qəhrəmanlıq dastanları ilə qiymətsiz mənəvi zənginliklər buraxmışdır. Türk xalqlarının tarixi, mədəniyyətini araşdıracaq və ortaq təhsil sistemi meydana gətirəcək xüsusi bir mərkəz yaradılması qaçınılmazdır. Məncə belə bir qəhrəmanlıq dastanını dünyaya tanıtma zamanı gəlmişdir. Buna görə Türk Akademiyasının qurulma zamanıdır … ”

Bu sözlər Türk Dünyasının ağsaqqalı Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevə aiddir … Beləsinə əhəmiyyətli və mənalı bir təməl üzərində Astana şəhərində qurulan və 2010-ci ildə fəaliyyətə keçən Türk Akademiyası çox əhəmiyyətli işlərə imza atmağa davam edir. Bunlardan biri də ötən aylarda olan və kimilərinin yalnız bir əfsanə dediyi  Ərgənəqon (yüksək yerə qonmaq) …

Bəli, həqiqətən də Ərgənəqonu tapdılar.

Necə olduğunu Türk Akademiyasının prezidenti Darhan Kıdıraliı belə söyləyir.

Ancaq əvvəl Ərgənəqon nə idi, hara idi onu xatırlayaq.

Bir zamanlar Türkə boyun əyməyən, Türkün gücünün çatmadığı bir yer yox idi. Bir gün düşmənlər birləşdi və Tan ağardığında hiyləgərliklə ilə Türkə mərhəmətsizcə hücum etdilər. Böyükləri qılıncdan keçirib, kiçikləri məhbus etdilər. O dövr Türkün düşünürləri  düşündülər və “insanın bilib tapa bilməyəcəyi bir yerə gedib, oranı il tutalım” dedilər. Elə bir dağın təpəsində elə bir yer tapdılar ki bitkilər, heyvanlar, axar sular vardı. Bu yerə Ergenekon dedilər. Və çoxaldılar, sığmaz oldular … Əsrlər sonra köç qərarı aldılar. Yol axtardılar amma tapa bilmədilər. Bunun üçün dəmir mədənləri əridərək yol etdilər. Və nəhayət Bozqurd  çıxdı meydana. Türkə yol göstərdi …

Bəli, kimsənin ərişemədiyi  və tapa bilmədiyi o yeri, Ergenekonun Darhan Kıdıralinin başçılıq etdiyi Türk Akademiyası iş qrupu gün üzünə çıxardı. Qazaxıstanın Çin və Rusiya sərhədində Qızıl Adamın olduğu bərələ kurganı üzərində, Altay Dağlarının təpəsində bənzərsiz bir ova tapıldı.

Kıdıralinin gördüklərini eynilə çatdırıram; “Bura elə bir yer ki inanması çox çətin, o yüksəklikdə bir canlı yaşarmı, deyəcəyəm bir məkanda sanki cənnətdən bir yer tapdığımızı düşündük. Bu yüksəklikdə beləsinə düz bir düzənlikdə az qala hər cür meyvə və ağac var. Qoyun sürüləri, heyvanlar və bənzərsiz bir bitki örtüsü. Üstəlik inanmayacaqsınız düzənliyin üzərində zadəgan qurdlar gördük. Və heç biri oradakı qoyunlara yaxınlaşmır, hücum etmirdi. Əlinizi uzatsanız sanki ulduzlara dəyəcəksiniz. Mən bu qədər ulduzu bir arada görməmişdim. Onlarla açılmamış kurqan gördük. Kurganlarda oxuyla, yayıyla, atıyla basdırılmış insanlar təsbit etdik. Qazıntılar nəticəsində 7. əsrə aid olduğu düşünülən Qopuz, Hüquq və Uda bənzər musiqi alətlər tapıldı. Qopuz ortasından qırılmışdı. Məkan elə qorunmuş ki hər şey bütün həqiqətiylə dayanırdı. ”

Kıdırali; Türk tarixinin, sənədlər xaricində şifahi izahatlara böyük əhəmiyyət verdiyini və bu izahatlardan yola çıxaraq tapdıqları bu möhtəşəm yerin, Ərgənəqon olduğundan heç şübhə etmir. Kıdıraliyə görə Türklər (Oğuzlar) məğlubiyyətə uğradıqdan  sonra şərqdən (Ötükən Vadisi) qərbə doğru irəliləyirlər. Burada yerləşib, çoxalırlar və metalları kəşfedirlər. Altayların isə müqəddəs dağ olaraq ifadə edildiyini ifadə edir. Ötən il Monqolustan prezidenti buraya gəlmiş. Qazaqların məşhur düşünür və şairi Mağcan Cumabayın “Ey Pirim! Deyildimi Qızıl Altay Anamız bizim?” Şəklindəki şeirlərini xatırladır.

Əgər həqiqətən bura Ərgənəqon isə (ki Darhan Bəy bu mövzuda bütün Türk dünyasını həyəcanlandıran rəsmi bir şərh edir) Türkün müqəddəs dastanını, Türkə yol göstərən Bozqurd gerçəyini yenidən anlamaq və dünyaya izah etmək zamanıdır.

Mənbə:

Zorlunun Yazısı: Yeniçağ

Basın İlan Kurumu, Yeniçağ ve Türk Yurdu Haber

Hazırladı : Elbrus Orucov

Bölmə : Tarix