Ürək şəkli çəkən qız… – Xatirə Fərəcli

197 Baxış

1467907106_xatre-ferecl

Senet.az oxucularına “Ustad” jurnalından Xatirə Fərəclinin şeirlərini təqdim edir.

 

Ürək şəkli çəkən qız…

***

ürəklərlə oynayıb

ürək şəkli çəkən qız,

o ürəkdə sevinc nə rəng?

kövrəlməyi göstər görüm,

baş ürəklə,

ürək başla yollaşmasa yaman olur

darıxmağı göstər görüm,

yaşantılar rəng-rəng, xal-xal

ordan nələr ötüb keçdi, orda nə var?

baş vurub çıxanlar kimlər,

başa çəkilən kim olub?

Neçə arzu, istəklərə

əsim-əsim əsib gedib,

hansı əzab o ürəyi

öz içindən söküb, didib?

hələ,

hələ sənin üçün

ürəklər eyni rəngdə,

bu” rənglərlə” dolu dünya

sənin üçün hələ bəyaz,

hələ bir rəng.

ürəkli qız,

ay dünyası, özü göyçək,

sən

qırmızı qələminlə

qanla yaşayan ürəyi

qan rəngində çəkirsən

çək!

***

istəklər ümmanında

çırpınardım, yanardım

mən dünyanı nə boyda

necə geniş sanardım

 

ümidlərim elə çox

inamım lap çox idi

yel apardı dünyamı

yoxsa divlərmi yedi

 

heç bir ilğım, heç bir rəng

qamaşdırmır gözümü

bu adam yığınına

yad görürəm özümü

 

bir nəfəsəm bəlirgin

tükənmişəm, sönmüşəm

məkanım göylər idi

artıq yerə enmişəm.

 

 

***

 

yaşadıq, nə yaşadıqsa

yada salmağa lüzum yox.

bənd olmağa

bəndə gəzsəm

çoxdur sənin kimisi, çox.

 

bu divanə, dəli könül

dəli duyğulara çapar

ovut çığıran istəyi

götür özün ilə apar.

 

ümid etmə bir gün dönəm

yollarıma çıxma daha

nə sevgim, nə nifrətim var

get əmanət ol Allaha.

 

***

sevə biləcəyin bir kimsə ola

sevgin

şübhədən, xəyanətdən uzaq

qışda uşaqların tapdağından uzaq qalan

qar misalı

tərtəmiz,

əsəsən üstündə

pöhrələnə

soyuğu, qışı adlayıb

baharda pöhrələnən şiv kimi

 

sığıb-sığışdıra bilməyəsən bu sevgini,

bu sevinci heç yerə

məst olub

sərxoş səma kimi

çətir olasan bu sevgiyə.

 

***

səsin soyuq gəldi

mən zəng vuranda

səs, söz soyuyarsa

soyuyar ürək

donar

aralıqda isti nə varsa

ürək nazik şeydir qırıla bilər

qırılıb tökülər yığa bilməzsən

ürək dostu

elə yaxın saydığın,

dərdini söyləmək istədiyindir

…səsini eşitmək,

dərdləşmək istəmişdim

…boş verdim.

 

***

 

məni ağrıdan ağrıları

acı təbəssümlə yola verib

ruhumu dara çəkən yorğun günləri

küləyin

payızda ağacdan qopardığı

yarpaqlar kimi yoldum,

sinəmə çəkilən dağlara dözə-dözə

bərkidim,

topalanıb dağ oldum

əyilmədim

əyri gədiklərə

düz,

düpbədüz yaşaya-yaşaya

yaşlanıb,

yaşa doldum.

 

***

ömrüm

özümə qoyduğum qadağalar,

çəkdiyim cızıqlar içində keçdi

həbs etdim sərhədsiz ruhumu

öldürdüm həvəsi, eşqi

mən caniyəm,

mən qəddaram,

mən zülmkaram

mən

içimdə həvəs qəbristanlığı gəzdirirəm

vahimə basır bəzən

içimdəki məzarıstan vahiməsi

qorxuram

qorxuları da ram edirəm,

basdırıram içimdə

mən qorxu dağarcığı,

mən qorxusuz adamam

mən

bircə dəfə bəxş olunan ömrü

qınaqlara

qurban verən axmağam

siz axmaq olmayın.

 

***

elə bulandırdın qəlbimi, elə

düzəlib durulmaq illər apardı

söküb xatirəni tulladım yerə

küləklər sovurdu, yellər apardı.

 

əslində nə idi, nə oldu adı

çəkib çəkişdirdi doğması, yadı

çoxların qarsıdı alovu, odu

söhbətlər soyutdu, dillər apardı.

 

gəlmişdim, qismətdə bir biyar ömür

bu biçilmiş ömrə di sığış, gömül

hər soyuq baxışdan çat verən könül

hər çatda nə boyda sirlər apardı.

 

***

mərhum həyat yoldaşıma

I

Üşüdüm

daş olub baxdığın yerdə

Odlu gözlərinə həsrətdir gözüm.

Burnumun ucunda bir göynək payın,

Dilimin ucunda söhbətin, sözün.

 

Xatirələrinin şirinliyində

Həsrətin boy verib göynədi, dindi.

O sənli günləri, xoşbəxt günləri

Nə soyuq yaşadım, yanıram indi.

 

II

 

Bu gecə namərdmiş, gör necə namərd

Bu gecə ruhumuz görüşər dedim.

Gündüzlər günəşdən pay alammadım

Bu gecə bəxtimə gün düşər dedim.

 

Yükləndi ruhuma, yüklənib durdu

Bu gecə bir ömür ağırlığında

Zülməti əyninə biçib geyindi

İtdim bu gecənin sağırlığında.

 

Gəzərsən, göylərdə gözlə, gəz məni

Qalsam yerim yoxdur bu Yerdə  daha

Qalda, qovğadadır ruhumla cismim

Mənimki, mənimki qalıb Allaha.

 

III

insanlar dəyişir,

şəkillər saralır,

xatirələr qalır öz rəngində,

qalır olduğu kimi

təptəzə, dupduru.

bağrıma basıb əzizləyirəm  xatirələrini

sevincimi bölüşmək istəyirəm səninlə

hər halıyla səni xatırladan övladlarının

bəxş etdiyi sevincı

sevinirəm, kədərlənirəm sənsiz

evimi, ürəyimi talan edib gedənim,

yaşayıram,

qocalıram sənsiz.

 

Mənbə: “Ustad” jurnalının 10-cu sayı.