Xəzəri ortaya düz qoyub nişan, Boynuna dolanan Hilal sənindi!

137 Baxış

zaurustac

Zaur Ustac

Tuncaya

Tanrı tutub, ağ torpaqdan mayanı,

Gündoğandan Günbatana  sənindi!

Nişan verib, yeddi günlük Ayını

Əksi düşən tüm torpaqlar sənindi

 

Xəzəri ortaya düz qoyub nişan,

Boynuna dolanan Hilal sənindi!

Ən uca zirvələr, ən dərin göllər

Ormanlar, dəryalar, düzlər sənindi!

 

 

Tanrının payıdı, lütf edib sənə,

Tanrıya sarsılmaz inam sənindi!

Ataya, Anaya, qocaya hörmət

Sirdaşa  sədaqət, güvən sənindi!

Zamanla hökm etdin tüm yer üzünə

Hakimiyyət sənin, höküm sənindi!

Aman istəyəni  kəsmədin heç vaxt,

Ən böyük ədalət, güzəşt sənindi!

 

 

Ata-baban, zaman-zaman qıymadı,

Güzəşt etdi, yazıq-yuzuq, yesirdi…

Xilas etdi, bağışladı ənamlar,

Yamana yaxşılıq,  ancaq sənindi!

 

 

Döyüşdə, düşməni alnından vuran,

Süngüsü əlində ərlər sənindi!

Savaşda, uçağı kəməndlə  tutan,

Qüvvəsi qolunda nərlər sənindi!

 

 

Dəli-dolu Türk oğullar cahana

Bəxş etdiyi şərəfli ad sənindi!

Adı gəlsə, yeri-göyü titrədən

Qorxu bilməz,  şanlı əsgər sənindi!

 

 

Çöldə simgə etdin Qurdu sancağa,

Kəhər Atın ən yaxşısı sənindi!

Ay-yıldızı nişan tikdin Bayrağa,

Zəkalar, dühalar tümü  sənindi!

 

 

Tutduğun yol tək Tanrının yoludu,

Aydın zəka, tər düşüncə sənindi!

Çoxu deyir, tay dünyanın sonudu,

Fəqət  bilməz, yeni dünya sənindi!!!

 

 

Gəzdim

Gəzdim, qarış-qarış VƏTƏN  TORPAĞIN,

Hər dağda, dərədə izim var mənim!

Hələ keçilməmiş, uca dağların,

Uca zirvəsində gözüm var mənim!

 

Gəzdim, yorulmadan dağı, dərəni,

Seyr etdim, ən ucqar çölü, çəməni;

- Ruha bir nəğmədir, boranı, çəni,

Çox bulaq başında üzüm var mənim!

 

Gəzdim, bu TORPAĞI,  mən oymaq-oymaq,

Ən adi daşa da olmuşam qonaq,

Hər otun, çiçəyin halın soraraq,

Sinəmə yığdığım, sözüm var mənim!!!

 

 

 

Düşüncələr

Arzular üzünə güləndə sənin,

Elə bil,  yüz dəfə cavanlaşırsan.

İşin bərkə düşüb, çətinləşəndə,

O an qəm-kədərlə qucaqlaşırsan…

 

Belə olmamalı düşün, ey insan!

Səni xəlq edəndə ulu yaradan,

Mayanı  tutmuşdu, “sabit” torpaqdan,

Mənbəyin, mənsəbin torpaqdır, İNSAN!!!

 

 

İradə bəxş etdi Yaradan sənə,

İstiqamət alma, əsən yellərlə,

Şüuru örnək tut, əməllərinə,

Bir gün, bu işlərə hesabatçısan!

 

 

Enib asimandan, yerdə qərar tut,

Şirin xülyaları biryolluq unut,

“Həsədi”,  “həvəsi” qəlbində ərit,

Həvəsə aldanıb, uduzacaqsan!

 

Ümid et, həmişə xoş gələcəyə,

Ümid et, tanrının mərhəmətinə,

İlahi inama sədaqətinə,

Bir gün mükafatın olacaq inan!!!

 

 

 

 

 

Bölmə : Poeziya
ELEKTRON KİTABXANA
ustadejurnalyukle
USTAD / E-versiya
ustadejurnalyukle
KÖŞƏ YAZARLARI
TOP 10