Xəzərim

115 Baxış

qurubcagi

Gözəl olur qürub çağı üfüqdən,

Batan  günəşin şəfəqi düşəndə.

Füsunkar bir görkəm alıb, uzanır,

Sahil boyu dalğalanan Xəzərim.

 

Bu zaman qırmızı rəngə boyanır,

Göy üzündə quştək süzən bulud da,

Gəmilər  çəkilir  limanlarına,

Dincəlməyə hazırlaşır Xəzərim.

 

Qağayılar enir yataqlarına,

Gümüş rəngli qanadların süzərək.

Balıqlar çəkilir suyun dibinə,

Yorulmuştək, ağır-ağır üzərək.

 

Yavaş-yavaş günəş sönür yox olur,

Qırmızı rəng  solur ,batır zülmətə.

Gecənin bu sakit qaranlığında,

Həzin-həzin nəğmə deyir Xəzərim.

 

Bir az da boylanıb baxır ətrafa,

Nigaran-nigaran  nəzərləriylə.

Arxayın olub, öz sakinlərindən,

Rahatca sahildə yatır Xəzərim.

 

 

Ilham Aslanov

01/04/2015

Bakı

 

 

Bölmə : Poeziya