Xatirələr

52 Baxış

günel rəcəbGünel Rəcəb

Şeirlər

 

Mən Okampo

Sən Taqor.

Mən şairə

Sən yazar.

On il sonra baş tutan

Bu görüş.

Bu keçmişə qayıdış.

Sahibsiz xatirələr.

Yağış yağan bu şəhər.

Unudulmuş  o yollar

Səni geri qaytarar.

Çinar altda öpüşlər

Ruhumu sığallayar.

Bu görüş…

Məni yenə ağladan,

Səni mənə sevdirən

Bu sözlər.

Həsrət dolu,

Yaz qoxulu bu sözlər

Sətirlərə süzülər.

***

 

Gülab

Nuşaran

“Nuşaranın nağılı”

Qol-boyun olub

Uzanıblar ot üstə.

 

Firuz

Səfeh əmi sürəti

Eşqi vurub başına.

Xəyanət edibdir

Qardaşının ruhuna.

 

Necə çirkin, necə iyrənc

Bir niyyətdir bu niyyət.

Eşq dediyin saf olar.

Ülvi hisslər doğurar.

Saf arzular, saf istək

Sevənləri ovudar.

 

Bizə nağıl oxumayın!

Canilər var nağılda.

Yeddi başlı divlərdən,

Ağ divdən də qorxulu

Əmilər var nağılda.

 

Bizə nağıl oxumayın!

Atalar var nağılda

Aşıq olar qızına.

Min hiyləyə əl atar

Çatmaqçün muradına.

 

Bizə nağıl oxumayın!

Həyatımız bir nağıl!

Xain, səfeh əmilər

Bu həyatda doludur!

 

Bizə nağıl danışmayın!

Biz nağıldan doymuşuq!

Biz sehirsiz, silahsız

Divlərlə döyüşmüşük!

Biz dərin quyulardan,

Keçilməz o yollardan

Tilsimdən və cadudan

Güclə xilas olmuşuq!

Dövrə vurub sonunda

Biz də yerə keçmişik.!

Heyif ki, biz artıq

Üç almanı yemişik!

****

 

İllərdir həsrətlə

Biz yana-yana

Qovrulduq bu sevginin oduna.

Həsrət dolu gecələrin

Səssizliyi yordu bizi.

Tökdüyümüz göz yaşları

Bir ümman tək boğdu bizi.

Mənəmmi günahkar?

Yoxsa ki, sən, bilmirəm!?

Kimi döyüm, kimi söyüm

Bilmirəm!.

Suallarım cavabsız

Arzularım darmadağın

Nə xeyri var bu vüsalın,

Nə xeyri var görüşlərin.

Mən özgənin,

Sən özgənin.

Nə toxuna bilərəm.

Nə qoxlaya bilərəm.

Dən düşmüş saçlarını.

 

Nə baxa bilərəm.

Nə öpə bilərəm.

Ümman təki gözləri

Unutmuşam sözləri.

Deyiləcək sözləri

 

Hara aparım səni

Hara qoyum mən səni

Keçmişim məndən küsüb

Mən keçmişimə həsrət

Sabahlarım dumanlı

Sabahlarım bir məçhul.

Çıx get, mənim sevgilim,

Çıx get, əziz sevgilim.

Mən o mən deyiləm.

Səndə qalmışam.