XI Beynəlxalq Böyük Türk Dili Qurultayı

64 Baxış

Без названия

25-28 sentyabr 2016-ci tarixlərində, Macarıstanın paytaxtı Budapeşt şəhərində Türkiyənin Bilkənt Univeristeti, Yunis Əmrə İnstitutu və Türkiyə-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə “XI Beynəlxalq Böyük Türk Dili Qurultayı” keçiriləcəkdir.

Qurultayın keçirilməsində məq­səd türk di­­li və ədəbiyyatı, türk tarixi, mə­də­niyyəti sa­hə­­sindəki tədqiqatlara dəs­tək vermək, son dövr­­lərdə Macarıstanda aparılan tür­­k­o­loji araşdır­maları elmi ictimaiyyətə təq­dim etməkdi.

Bu konfransın  türk dili və  mə­də­niy­yə­ti­nin dərin izlərini daşıyan Macarıstanda keçiri­l­mə­sinin də xüsusi əhəmiyyətli vardır. Belə ki, Avropa ilə Asiya arasında körpü rolunu oyna­yan Macarıstan Şərq və Qərb dillərinin və mə­də­ni­y­yətlərinin əsas təmas nöqtələrindən bi­ri, mə­də­niyyətlərarası tole­ran­tlığın əhəmiy­yət­li mə­­kan­larındandır.

Konfransda türk dilləri və ədəbiyyatı, türk tarixi və mədəniyyəti, türk dillərinin mü­qayisəli şəkildə öyrənilməsi tarixi, Avropada türk dili və ədəbiy­ya­t­ının tədqiqi ilə bağ­lı məruzələr dinləniləcəkdir.

Bölmə : Konfrans
ELEKTRON KİTABXANA
ustadejurnalyukle
USTAD / E-versiya
ustadejurnalyukle
KÖŞƏ YAZARLARI
TOP 10