Yuxu

156 Baxış

ilham2

Hər gecə uzanıb  yatağıma mən,

Gözlərim qapanır, görürəm onu,

Xəyala dalıram yumub gözümü.

Allahım, yoxmu bu yuxunun sonu?

 

Uşaq tək sığınıb, yatır yanımda,

Qıvrılıb sinəmə, qoyur başını.

Heyrətlər içində seyr eləyirəm,

Yumulu gözünü,kaman qaşını.

 

Duyuram, üzümdə  gəzir nəfəsi,

Ürəyim bu anda  gəlir riqqətə.

Ruhum da, cismim də pərvazlanaraq,

Qovuşur əlçatmaz bir ülviyyətə.

 

Hərdən də inləyir narahat kimi,

Yorğanın altında qurcalanaraq.

Baxıram o məsum , gül çöhrəsinə,

Beynimdə fikirlər haçalanaraq.

 

Bilmirəm çəkilim, uzağa ondan,

Ya da ki, sıxılıb qalım yanında.

Xəfifcə çəkirəm sığal başına.

Arzular çin olur göz qabağında.

 

Amansız dəqiqələr vurur aramla,

Dövr edir,zamanla  saata dönür.

Saatlar keçdikcə, səma ağarır,

Dan yeri sökülür, ulduzlar sönür.

 

Günəş də boylanır öz yatağından,

Qaranlıq  yox olur, üfüqdə  itir.

Xəyallar tükənir,gerçəklər qalır,

Gecənin nağılı, beləcə bitir.

 

Gerçəklər həsrətdir, xəyallar vüsal,

İllərdir görürəm  eyni yuxunu,

Beynimdə dolanır yenə bir sual,

Allahım, yoxmu bu, yuxunun sonu?

 

İlham Aslanov

Bölmə : Poeziya