Buddanın 14 həyatı kəlamı

172 Baxış

 

1. İnsanın həyatında  ən böyük düşməni – onun özüdür…

 

2. İnsanın həyatında ən böyük axmaqlıq – yalançılıqdır…

 

3. İnsanın həyatında ən böyük kədər – həsəddir…

 

4. İnsanın həyatında ən böyük məğlubiyyət – lovgalıqdır (dikbaşlıq, təkəbbür)…

 

5. İnsanın həyatında ən böyük səhv – özü-özünü itirməkdir…

 

6. İnsanın həyatında ən böyük günah – nankorluqdur (naşükürlük)…

 

7. İnsanın həyatında ən layiqli etiraf – yalvarmaqdır…

 

8. İnsanın həyatında ən valeh edici şey – yıxılandan sonra qalxmaqdır…

 

9. İnsanın həyatında ən böyük itki – ümidi itirməkdir…

 

10. İnsanın həyatında ən dəyərli şey – sağlamlıq və ağıldır…

 

11. İnsanın həyatında ən böyük borc – səmimi hisslərdir…

 

12. İnsanın həyatında ona verilən ən böyük İlahı hədiyyə –  açıq ürəklilikdir…

 

13. İnsanın həyatında ona verilən ən böyük çatışmazlıq – qanmazlıqdır (anlamazlıq)…

 

14. İnsanın həyatında ən böyük təsəlli – xeyirxahlıqdır…

Bölmə : Ədəbiyyat, Nəsr