Cavanşir Quliyev – 66

492 Baxış

Cavansir Quliyev

Dəyərli dostlar,

Bu gün Azerbaycan’ın ve Türk Dünyasının ünlü medeniyyet adamlarıdan biri olan Prof. Dr. Cavanşir Qulieyev’in 66-cı doğum günüdür.

Böyük bestekârımızı doğum günü münasibeti ile tebrik edir, ona can sağlığı ve yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram.

Bu gün Cavanşir Müellimle iki-üç defe telefonla elaqe saxladıq, onu doğum günü münasibeti ile tebrik etdik. “Her doğum günü insan ömrüne bir yaş getirir ve her yaş da insanı ölüme yaxınlaşdırır. Bu menada doğum günleri menim üçün çox da ehemiyyetli deyil.” deyen C. Quliyev ile onun zengin bioqrafiyasına göz gezdirdik. Sadece mahnılarının sayı minden çox olan Cavanşir Quliyev’in iki-üç insan ömrüne sığmayacaq qeder zengin yaradıcılığınn tam olmayan eserler siyahısı aşağıdadır.

22 Noyabr (Kasım) 2016

 

Hörmətlə,

 

Nazim Muradov

Lefke Avropa Universiteti

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı

KKTC

 

Cavanşir QULİYEV

 

Cavanşir Rəhim oğlu Quliyev 1950-ci il noyabrın 22-də Şəkidə doğulub. Orta rus məktəbini 1967-ci ildə, Şəki Musiqi Texnikumunu1968-ci ildə bitirib. Həmin il Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının Xalq Çalğı Alətləri Fakültəsinin Tar Şöbəsinə daxil olub. İki ildən sonra Konservatoriyanın Bəstəkarlıq Fakültəsinə keçib və 1975-ci ildə görkəmli bəstəkar, professor Cövdət Hacıyevin sinifini bitirib. Diplom işi – böyük simfonik orkestr üçün “Birinci Simfoniya” olub. Tələbəlik illərindən yəni 1973-cü ildən Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində səs rejissoru işləməyə başlayıb və həmin vəzifədə 17 il çalışıb. 1990-1993 illərdə Azərbaycan Dövlət Konsert Birliyinin bədii rəhbəri olub. 1980 – 1998 illərdə Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında –Bakı Musiqi Akademiyasında, 1994 – 2003 illərdə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində müəllim işləyib. Paralel olaraq 1992-ci il sentyabr ayının 1-dən 2005 ilə qədər Akademik Milli Dram Teatrında musiqi hissə müdiri işləyib. 2003-cü ildən Azərbaycən Milli Konservatoriyasının dosenti, 2005-ci ildən professoru, 2005-ci ildən – Şimali Kipr Türk Respublikasının Yaxın Şərq (Yakın Doğu) Universitesinin Səhnə Sənətləri Fakultəsinin professorudur. Akademik Avropa musiqisi ilə milli musiqimizin bədii xüsusiyyətlərini və struktur elementlərini sintezləşdirərək yeni bəstəkarlıq üslubunda çalışan Cavanşir Quliyev

Fortepiano üçün “Prelüdlər” (1971),

Fleyta və fortepiano üçün “Skertso” (1972),

Fortepiano üçün ”Sonatina” (1973),

Simli orkestr və zurna üçün “Musiqi” (1974),

Çoxsəsli xor üçün “Dönübdü” (1977),

Fortepiano üçün “Uşaq süitası” (1978)

Birinci (1973) və

İkinci (1983) simli “Kvartetlər”,

Simfonik orkestr və zurna üçün “Uvertüra” (1979),

Muğam səs sıralarında hazırlanmış royal üçün “Yeddi Pyes” (1980),

Saz və skripka üçün “Sonata” (1980),

Birinci Simfoniya (1975),

İkinci Simfoniya (1979),

Üçüncü Simfoniya (1981) və

Dördüncü Simfoniya (“Dastan” 1994),

Ağac nəfəsli alətləri üçün “Kvartet” (1989),

Mis nəfəsli alətləri üçün “Kvintet” (1989),

Saz, fleyta və violonçel üçün (ABŞ-lı violonçel çalan Yo-Yo-Ma-nın sifarişi ilə) “Karvan” triosu (2000),

“Məhəbbət oyunu” (2000, librettosu Qeybulla Rəsulovundur) və

“Yeddi məhbusə” (2002, librettosu Əli Əmirlinindir) operettaları,

Dünya xalqlarının musiqi alətlərindın ibarət “ATLAS” orkestri (Hollandiya) üçün “Bayatı” poeması (2004),

“Oğuznamə” baleti (2006, librettosu Vaqif İbrahimoğlunundur),

Kamera orkestri üçün “Üç əhval” süitası (2010),

“Kızılırmak” baleti (2015, librettosu Tuncer Cücenoğlunundur),

“Necip Fazıl” oratoriyası (2016, librettosu İsmihan Yorgancınındır) müxtəlif şairlərin sözlərinə minə qədər mahnı (1976 – 2010) və digər əsərlər bəstələmişdir.

Cavanşir Quliyev Akademik Milli Dram Teatrında hazırlanmış İlyas Əfəndiyevin “Sevgililərin cəhənnəmdə vüsalı”, “Tənha iydə ağacı”, “Xurşid Banu Natəvan”, Anarın “Sizi deyib gəlmişəm”, Bəxtiyar Vahabzadənin “Fəryad”, “Özümüzü kəsən qılınc” (“Gök Türklər”), “Dar ağacı”, “Rəqabət”, Eldar Baxışın “Qədir gecəsi”, Kamil Abdullayevin “Min illərin işığı”, Xalq nağılları əsasında “Şıltaq şahzadənin nağılı”, Sofoklun “Şah Edip və yaxud alın yazısı” (“Sah Edip”), Nəbi Xəzrinin “Burla xatun”, Kamal Abdullanın “Hərdən mənə mələk də deyirlər…”, Cəfər Cabbarlının “Aydın”, Həsən Həsənovun “Brüsseldən gələn məktublar”, Hidayət Orucovun “İrəvanda xal qalmadı” pyeslərinin tamaşalarına musiqi bəstələyib, bir sıra tamaşaların musiqi tərtibatını verib.

Bundan əlavə o, Gəncə Dövlət Dram Teatrında “Dədə Qorqud oğuznamələri” əsasında “Dəli Domrul”, Eldəniz Quliyevin “Beş atılan”,

Gənc Tamaşaçılar Teatrında

Cəlil Məmmədquluzadənin “Danabaş kəndinin məktəbi”, Rəhman Əlizadənin “Sabah artıq başlanıb”, Miryusif Mirnəsiroğlunun “Axırıncı təcavüz olmayacaq”; Alla Axundovanın “Sirlər…”,

Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrında Nəriman Həsənzadənin “Bütün Şərq bilsin”, Fərman Kərimzadənin “Şah İsmayıl”, Hacıbaba Nəzərlinin “Ayıl, bax dünyaya”, Əkrəm Əylislinin “Bir cüt bədmüşk ağacı”, Ağalar Mirzənin “Məlik Məmmədin yeni sərgüzəştləri”,

Rafiq Səməndərin “Püşk”, Mirzə Fətəli Axundzadənin “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəlişah”, Mərkəz Quliyevin “Qabanın səfəri”;

Dövlət Gənclər Teatrında

Rəhman Əlizadənin “Tıq-tıq xanım”, “Dadaşbala əməliyyatı”, “Laləli düzən”, Məhəmməd Füzulinin “Leyli və Məcnun” poeması əsasında “Leyli demə”, İsi Məlikzadənin “Məndən nigaran qalmayın”, Teyyub Qurbanın “Hacı Zeynalabdin”, İmir Məmmədlinin “Açar”,

Mikloş Xubanın “Neron oynayır və ya İblisin komediyaları”, Hüseynbala Mirələmovun “Vicdanın hökmü”;

 Şəki Dövlət Dram Teatrında Abdulla Şaiqin “Bir saatlıq xəlifə”, Anarın “Şəhərin yay günləri”,

Mixail Sebastianın “Adsız ulduz”, Əli Səmədlinin “Hərənin bir ulduzu”, Sergey Mixalkovun “Bahalı oğlan”, Mirzə Fətəli Axundzadənin “Xırs quldurbasan”, Hüseyn Cavidin “Knyaz”, Arif Abdullazadənin “Evlərin axşamları”, Rəhman Əlizadənin “Kəndimizin narları”,

Mirzə Fətəli Axundzadənin “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəlişah”;

Xankəndi Dövlət Dram Teatrında “Mirzə Fətəli Axundzadəni oynayırıq”;

Mingəçevir Dövlət Dram Teatrında Yusif Səmədoğlunun “Qətl günü”;

Ağdam Dövlət Dram Teatrında Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Pəri cadu”;

Naxçıvan Dövlət Dram Teatrında “Göyçək Fatma”

“Yuğ” Dövlət Teatrında

Ramiz Rövşənin “Gəl gedək”, Məhəmməd Füzulinin “Leyli və Məcnun” poeması əsasında “Dad”, Firdovsinin poetik nümunələri əsasında “Yasaq”, Anton Pavloviç Çexovun “Sentimental vals”;

Lənkəran Dövlət Dram Teatrında Tamara Vəliyevanın “Mənim ağ göyərçinim”;

Moskvadakı Qoqol adına Dram Teatrında Alla Axundovanın “Sirlər… sirlər… sirlər…”

İrəvan Dövlət Dram Teatrında Əli Əvirlinin “Müqəddəs Valentin günü”, İftixar Piriyevin “Körpü”,

İLHAM Miniatür Teatrında Rəhman Əlizadənin “Don Kixot Abşeronski”, “Bəxtimin kələyi”, Anarın “Əl əli yuyar”, Rafiq Səməndərin “Novruz”, Ramiz Əkbərin “Qulaq”, Cahangir Aslanoğlunun “Karnaval və yaxud şifonerdə eşq-məhəbbət”,

Bakı Bələdiyyə Teatrında “Tomris”,

Şimali Kıbrıs Türk Respublikasının Yaxın Şərq Universitəsi Səhnə Sənətləri Fakultəsində Georg Buchnerin “Woyzeck”, Cəlal Müsahipzadənin “Yedəkçi”,

Oktay Arayıcının “Rumuz goncagül”, Turqut Özakmanın “Töre”, M. Formanın “Quğuk quşu”, Orhan Velinin “Bir garip Orhan Veli”, Sabahattin Alinin “Kürk mantolu şarkılar”, A.Çexovun “Sevgili doktor”,

Türkiyənin Adana Dövlət Teatrında B. Brextin “Sofoklisin Antiqonası”,

Antalya Dövlət Teatrında H. Falladanın “Kiçik adam, nə oldu sənə?”

İstanbul Sadri Alışık Teatrında H. Falladanın “Kiçik adam, nə oldu sənə?” tamaşalarının musiqisini bəstələyib.

Azərbaycan Dövlət Televiziyasında hazırlanmış

Hüseyn Cavidın “Topal Teymur”, Mixail Cavaxaşvilinin “Günahsız Abdulla”, Vaqif Səmədoğlunun “Yaşıl eynəkli adam-1”,

“Yaşıl eynəkli adam-2”, “Yaşıl eynəkli adam-3”, Cəlil Məmmədquluzadənin “Nigarançılıq”, “Kamança”, Əbdürrəhim bəy Haqverdıyevin “Ac həriflər”, Anatoli Dudarevin “Astana”, Məcnun Vahidovun “Yarımştat”, Vaqif Səmədoğlunun “Yumurta”, Nejdat Sevinc və Mövlud Süleymanlının “Fatehlərin divanı”, “Dirsə xan oğlu Buğac”, “Salur Qazanın evinin yağmalanması” teletamaşalarının  bəstəkarı da Cavanşir Quliyevdir.

Cavanşir Quliyev, həmçinin “Çoban-bayatı”, “Qəm pəncərəsi”, “Süd dişinin ağrısı”, “Fəryad”, “Aşıq Qərib” (Gürcüstanfilm), “Lətifə”, “Araqarışdıran”, “Girişmə, öldürər!”, “Şirbalanın məhəbbəni”, “Cavid ömrü”, “Buta”, “Sübhün səfiri” bədii filmlərinin, “İtgin gəlin”, “Dodaqdan qəlbə”, “Əli və Nino” teleseriallarının  musiqisinin müəllifidir.

Halhazırda Cavanşir Quliyev “Tufan” baletini bitirmək üzrədir, “Dədə Qorqud” meqa-baletinin (12 hissəlik) də eskizləri üzərində yaradıcılıq işi aparır.Cavanşir Quliyevin əsərləri ABŞ-da, İngiltərədə, Almaniyada, İsraildə, Polşada, Bolqarıstanda, Çexiyada, Rumıniyada, Slovakiyada, Türkiyədə, Yunanıstanda, Finlandiyada, Estoniyada, Rusiyada,

Özbəkistanda, Gürcüstanda, Ermənistanda, KKTC-də ifa olunub.

Bir sıra beynəlxalq simpoziumların və festivalların iştirakçısıdır.

Cavanşir Rəhim oğlu Quliyev Azərbaycan Lenin Komsomolu (31 dekabr 1982),

General Əsədov (14 aprel 1993),

Şəhriyar (11 may 1995),

“Avropa Türk-İslam Birliyinin Qızıl Medalı” (1997),

”Humay” (2000),

“Qızıl dərviş”(2001) mükafatlarının sahibidir.

Musiqi sənətindəki xidmətlərinə görə 20 avqust 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İncəsənət Xadimi fəxri adına layiq görülüb. Azərbaycan Dövlət Milli Konservatoriyasının Milli Musiqinin Nəzəriyyəsi Fakültəsinin və KKTC Yakın Doğu Universitesinin Səhnə Sənətləri Fakültəsinin  professorudur.

“Sarı Gelin” ve Cavanşir Quliyevin “Sarı Gelin” Raporu

 Nazim Muradov

Lefke Avropa Universiteti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Değerli dostlar,

Geçtiğimiz günlerde bir koronun repertuvarında “Sarı Gelin” türküsünün Ermeni versiyonunun da yer alacağı ve seslendirileceği bilgisini aldım. Bu türküyü Ermenice söyleyecek “sanatçıya” onun “Ermenice seslendirilmesine karşı olmadığımı fakat onun bir “Ermeni mahnısı” sayılmaması gerektiğini söyledim. O da “Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz?!” mealinde bir soru sordu.

Bilindiği üzere Yılmaz Karakoyunlu’nun “Salkım Hanımın Taneleri” adlı senaryosu esasında Hülya Avşar ve Yavuz Bingöl’ün başröllerini paylaştıkları aynı adlı filimde “Sarı Gelin” Ermenice de seslendirilmiş, tartışmalar da daha çok bu filmin gösteriminden sonra başlamıştı. (“Sarı Gelin”le ilgili bu parantezimiz, 1453’te İstanbul fethedilirken Ayasofya’daki papazların “meleklerin dişi ya da erkek olduğu” tartışmalarına lütfen benzetilmesin…)

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir adlı ünlü kitabının Erzurum kısmında da “Sarı Gelin”le ilgili önemli bilgiler bulunmakta, bu türkünün Türklere ait olduğu söylenmektedir. Tanpınar, Erzurum’un musiki zevki hakkında da değerli fikirler söyleyerek şöyle der: “Erzurum’da kaldığım müddetçe mahallî diyebileceğimiz musikiyi şahsî bir macera gibi yaşamıştım. Fakat ancak yıllardan sonra onunla yeniden karşılaşınca taşıdığı ıstırap yükünü anlayabildim… Bunlar, kendilerini yaratan insanların malıdırlar, bize toprağı, iklimi, hayatı, insanı, onun talihini ve acılarını verirler… bu türkülerden, şarkılardan bazıları Erzurum’da doğmuşlardır. Bir kısmında Azerbaycan ile Kafkasya ile sıkı münasebetin doğurduğu tuhaf bir çeşni, bütün melez şeylerdeki o marazî hislilik vardır… “Erzurum çarşı pazar” diye başlayan ve Billur Piyale gibi oyun havası olan Sarı Gelin’in canlandırma kudretine daima hayran oldum…

Ermenilerin etnografik mirasımızı sahiplenme girişimleri yeni bir hadise değildir ve biteceğe de benzemiyor. Daha geçtiğimiz günlerde “lavaş”la ilgili iddialarında ne kadar haksız oldukları dünyanın gözü önünde tescillendi…

“Sarı Gelin”in bir Ermeni türküsü (!) olmadığını okuduklarımızdan bildiğimiz halde bu konuyu bir de uzmanına sorduk. Aslında ünlü besteci, değerli aydın Prof. Dr. Cavanşir Guliyev’le yaptığımız sohbetlerden birinde bu konuda da konuşmuş, “Sarı Gelin”le ilgili soruyu kendilerine de yöneltmiş, cevabımı almıştım. Artık dünyanın çeşitli dillerinde improvize edilen, Toto Ktunyo’nun [Toto Cutugno], Sami Yusuf’un ve başkalarının çeşitli dillerde, enstrumental olarak da Farid Ferjad’ın, seslendirdiği “Sarı Gelin”in yeni “ifacısıyla” sohbetimizin ardından Cavanşir Guliyev’e bir mektup yazdım ve sohbetimiz zamanı bana söylediklerini yazılı bir şekilde bana bildirmelerini rica ettim. Hasta olduğu için iki-üç gün e-maillerine bakamayan Prof. Dr. Cavanşir Guliyev bugün mektubumu cevapladı ve “Sarı Gelin” hakkında 2004 yılında Azerbaycan Telif Hakları Komitesi’ne yazmış olduğu rapor metnini bana yolladı. Değerli bestecimiz ve bilim adamımız Cavanşir Guliyev’e bu nezaketinden dolayı teşekkür ediyor, onun “Sarı Gelin” raporunun önce Azerbaycan Türkçesindeki orjinal metnini, ardından da Türkiye Türkçesine aktardığım versiyonunu dikkatinize sunuyorum.

 

Saygılarımla…

Nazım Muradov

Lfke Avrupa Üniversitesi / KKTC

 

22 Kasım 2016

 

“Sarı gəlin” mahnısı haqqında

(Prof. Cavanşir Quliyev’in ‘Sarı Gelin’ mahnısı haqqındakı raportunun Azerbaycan Türkcesi variantı)

“Sarı gəlin” mahnısı  muğam musiqisinin “Şur” məqamına əsaslanır. “Şur” məqamı Azərbaycan muğam sənətinin yeddi əsas məqamlarından biridir (Üz. Hacıbəyov 1885-1948 “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” Bakı-1945) və milli musiqidə ən çox istsfadə olunan məqamlardandır.

Yüzlərlə azərbaycan türküləri bu məqam üzərində qurulub və əsrlərlə bütün el şənliklərində ifa olunub.

Janr etibarı ilə “Sarı gəlin” türkdilli xalqların musiqi folklorunun tərkib hissəsi olan “uzun havadır”. Janrdan doğan forma quruluşu isə (kütləvi ifa məqsədi ilə diapazonun mümkün qədər daraldılması) digər türkülərdən fərqlənir: nəqarətin funksiyasını “Şur” muğamının “Şur-Şahnaz” şöbəsinə aid melodik parça icra edir. “Şur-Şahnaz” isə “Şur” dəstgahının məhz Azərbaycanda təşəkkül tapmış variantının təpkibində mövcuddur. Yəni: “Şur”dan “Şur-Şahnaz”a keçidə yalnız Azərbaycanın “Şur” dəstgahında və bu dəstgaha əsaslanan türkülərdə rast gəlmək olar.

Azərbaycan milli musiqisi Şərq musiqisinin tərkib hissəsi olduğundan, temperassiyası da ümumşərq temperassiyasına xeyli dərəcədə yaxındır. Bu xüsusiyyət Azərbaycan folklorunda, o cümlədən, “Sarı gəlin” mahnısında da üzə çıxır – mahnının əsas tonu ilə növbəti pillənin arası yarım tondan böyük – bir tondan kiçikdir ki, bu da “Şur” muğamının əsas keyfiyyətlərindən biridir, bir növ, “Şur”un “passportudur”.

Mahnının ritminə gəldikdə isə bu ritm: bir çox Azərbaycan türkülərinin –“Yaxan düymələ”, “Küçələrə su səpmişəm”, oyun havalarının – “Mirzəyi”, “Vağzalı” və s. ritmik əsasını təşkil edir.

Yuxarıda qeyd olunanlara əsaslanaraq belə qərara gəlmək olar ki, “Sarı gəlin” Azərbaycan Türklərinin türküsüdür.

Bakı 2004

Cavanşir Quliyev

bəstəkar,

əməkdar incəsənət xadimi

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının mahnı bölməsinin sədri.

 

“Sarı Gelin” türküsü hakkında…

(Prof. Dr. Cavanşir Guliyev’in ‘Sarı Gelin’ türküsü hakkındaki raporun Türkiye Türkçesi versiyonu)

(Bu rapor, tarafımızdan Türkiye Türkçesine aktarılmıştır. N. Muradov)

“Sarı Gelin” türküsü, Azerbaycan muğam musikisinin ‘Şur’ makamına dayanmaktadır. ‘Şur’ makamı ise Azerbaycan muğam sanatının yedi en önemli sütunlarından biridir (bkz. Üzeyir Hacıbeyov [1885-1948], Azerbaycan Halk Musikisinin Esasları, Bakü, 1945) ve milli musikide en çok başvurulan, yararlanılan makamlardandır.

Azerbaycan türkülerinden yüzlercesi bu makam üzerinde kurulmuştur ve yüzyıllar boyunca halk törenlerinde seslendirilmiştir.

“Sarı Gelin”, janr yönünden Türk halklarının müzik folklor ve kültürünün bir parçası olan “uzun havalar”dan biridir. Janrdan ileri gelen şekil yapısı ise (geniş halk kitlelerinin rahat bir şekilde terennüm edebilmesi için diyapazonun, olabildiğince kısa tutulmaya çalışılması) diğer türkülerden ayrılmaktadır. Nitekim nakarat fonksiyonunu ‘Şur’ makamının ‘Şur-Şahnaz’ şubesine ait melodik bir parça yerine getirmektedir. ‘Şur-Şahnaz’ ise ‘Şur’ destkâhının (belli başlı bir sistemi olan, kompleks) sırf Azerbaycan’da teşekkül eden versiyonunun bünyesinde bulunmaktadır. Daha açık söylersek, “Şur”dan ‘Şur-Şahnaz’a geçit, sadece Azerbaycan muğam sanatına ait “Şur” destgahında ve bu destgaha dayanılarak oluşturulan türkülerde rastlanır.

Azerbaycan milli musikisi Şark musikisinin içinde yer aldığından, onun temperasyonu da genel Şark musikisi temperasyonu ile büyük ölçüde benzerlik teşkil etmektedir. Bu özellik, Azerbaycan folklöründe aynı zamanda “Sarı Gelin” türküsünde kendisini göstermektedir. Nitekim türkünün ana tonu ile bir sonraki aşamasının arası yarım tondan büyük (uzun), bir tondan ise küçüktür (kısadır) ki bu da ‘Şur’ makamının en spesifik özelliklerinden biridir, bir anlamda ‘Şur’un ‘pasaportu’dur, ‘parmak izi’dir.

“Sarı Gelin” türküsünün ritmine gelince; bu ritim Azerbaycan türkülerinden birçoğunun, örneğin “Yakan düymele”,“Küçelere su sepmişem”; Azerbaycan oyun havalarının, örneğin “Mirzeyi”, “Vağzalı” vd. ritmik esasıyla aynıdır.

Yukarda belirtilen hususlara dayanarak şu sonuca varabiliriz: “Sarı Gelin” Azerbaycan Türklerinin türküsüdür.

Prof. Dr. Cavanşir Guliyev

Emektar İncesanat Hadimi

Azerbaycan Bestekârlar Birliği Mahnı [Türkü] Bölümü Başkanı

Bakü, 2004

 

Değerli dostlar,

Biz, Prof. Dr. Cavanşir Guliyev’in üfüq açıcı xatırlatmasından ve elmi hesabatından yola çıxaraq “Sarı Gelin” türküsü ile aynı ritimde olan, dolayısıyla onun ritim kardeşi gibi algılanan parçaların bir listesini hazırladık.

“Sarı Gelin”, “Yaxan düymele”; “Küçelere su sepmişem” mahnılarının; “Mirzeyi” ve “Vağzalı” oyun havalarının en beyendiyimiz youtube versiyonlarını tapıb bir siyahı tertib etdik.

“Sarı Gelin” ile eyni musiqi qelibinde olan bu parçaları dinleyin ve “Sarı Gelin”in kimin olduğuna özünüz qerar verin…

 

Önce Sarı Gelin:

“Sarı Gelin” [Akif İslamzade]https://www.youtube.com/watch?v=v7gg3DE3osE

“Sarı Gelin” [Alim ve Fergane Qasımov + Yabancılar]https://www.youtube.com/watch?v=Oz1_IQMAu0I

“Sarı Gelin” [Sami Yusif]https://www.youtube.com/watch?v=2QZ2IWlB9NQ

“Sarı Gelin” [toto Cutugno]https://www.youtube.com/watch?v=iWyKYLz6uvk

“Sarı Gelin” [Brilliant Dadaşova]https://www.youtube.com/watch?v=6ZpGV-dbATI

“Sarı Gelin” [Azerin]https://www.youtube.com/watch?v=JGuM0bCJhLA

“Sarı Gelin” [Parisa Arsalani]https://www.youtube.com/watch?v=s0IgWQbSDFI

“Sarı Gelin” [Güllü Muradova]https://www.youtube.com/watch?v=M6sxxyt83h8

“Sarı Gelin” [Anmary sings Azerbaijani folk song “Sari Gelin”]https://www.youtube.com/watch?v=A5Kr3aW6fhU

“Sarı Gelin” [Vagif Sadıkov – Piyano]https://www.youtube.com/watch?v=8OiTsjneagQ

“Sarı Gelin” [Sarı Gelin from Latvia]https://www.youtube.com/watch?v=vpcIX37xwko

“Sarı Gelin” [Alihan Samedov- Balaban]https://www.youtube.com/watch?v=xsUf72KKde0

“Sarı Gelin” [Akif Süleymanbeyli -Saksafon]https://www.youtube.com/watch?v=2dUA2kgsyqk

“Sarı Gelin” [Farid Ferjad – Keman]https://www.youtube.com/watch?v=PRDI4A28bAw

“Sarı Gelin” [Elikram Bayramov- Klarnet]https://www.youtube.com/watch?v=MvXzPyboDNA

“Sarı Gelin” [Gürkan Başbağcı – Ney]https://www.youtube.com/watch?v=TPYxQoq9-L8

“Sarı Gelin” [Cem Adrian]https://www.youtube.com/watch?v=uV6oj8ZGUXc

“Sarı Gelin” [Sabina Rakcheyeva Ensemble]https://www.youtube.com/watch?v=Wl0XODsGuhY

“Sarı Gelin” [Safura Aliade]https://www.youtube.com/watch?v=TK-TcNHy2zg

 

“Yahan Düymele”:

“Yahan düymele” [Xan Şuşinski]https://www.youtube.com/watch?v=zFNgOS2ZsPM

“Yahan düymele” [Arif Babayev]https://www.youtube.com/watch?v=hJZO9txieeY

“Yahan düymele” [Alim Qasımov]https://www.youtube.com/watch?v=UWG0W3kpZKk;

“Yahan düymele” [Zabit Nebizade]https://www.youtube.com/watch?v=Dd56zVl7MHU

“Yahan düymele” [Nezaket Teymurova]https://www.youtube.com/watch?v=Qg0QIHjpuJM

“Yahan düymele” [Mensum İbrahimov]https://www.youtube.com/watch?v=FwC-bWo5IRw

“Yahan düymele” [Baba Mahmudoğlu Mirzeyev]https://www.youtube.com/watch?v=0RkUEN62nI8

 

“Küçelere su sepmişem”:

“Küçelere su sepmişem” [Reşid Behbudov]https://www.youtube.com/watch?v=jLzrdogPDqg

“Küçelere su sepmişem” [Leman Sam]https://www.youtube.com/watch?v=aN94d4CfvQM

“Küçelere su sepmişem” [Cavit Tebrizli]https://www.youtube.com/watch?v=mYkWAfnSnbk

“Küçelere su sepmişem” [Pervaz]https://www.youtube.com/watch?v=UeQHjpTtTSI

 

“Mirzeyi”:

“Mirzeyi” [Alihan Samedov – Balaban]https://www.youtube.com/watch?v=lJs2m66U58Y

“Mirzeyi” [Eldar Zeynalov – Saksafon]https://www.youtube.com/watch?v=FRnE4s6sH10

“Mirzeyi” [Elçin Heşimov-Elnur Ahmedov – Tar-Kemança]https://www.youtube.com/watch?v=UFQq4GDUWWY

“Mirzeyi” [Nizami Askerov – Garmon]https://www.youtube.com/watch?v=TqiHbpTB4fs

“Mirzeyi” [Rakkase Fatima]https://www.youtube.com/watch?v=fPi1RozjCQs

 

“Vağzalı”:

“Vağzalı” [Alim Qasımov]https://www.youtube.com/watch?v=8de6YXXVwfg

“Vağzalı” [Veli Qedimov – klarnet ve Nizami Askerov – Garmon]https://www.youtube.com/watch?v=WGgzgSAjdjs

“Vağzalı” [Şemsi imanov – klarnet]https://www.youtube.com/watch?v=4SZo6YduA2I

“Vağzalı” [Terane Muradova – dans]https://www.youtube.com/watch?v=5Cgje-NN_8o

 

Bölmə : Redaktorun seçimi