Kitab qurdu Xan nesriyyati

Həsən Əliyev 80 D

Günün parafrazı

Tarix mücərrəd elm deyil. Tarix həyat üçün, millətlərin, qövmlərin mövcudluqlarını qorumaq, güclərini inkişaf etdirmək üçündür.

Müəllif:

Yusif Akçura